• مریوان خیابان کشاورز پلاک16 بیمه ملت نمایندگی کد2168
 • melat2168@yahoo.com
 • 0834590800

اعطا کد نمایندگی

شرکت بیمه ملت بر مبنای آیین نامه۵۴ بیمه مرکزی نماینده بیمه های زندگی پذیرش می کند

شرایط :

 • دارا بودن حداقل مدرک دیپلم .
 • داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا هر نوع معافیت قانونی در مدت قرارداد نمایندگی.
 • نداشتن سوء پیشینه و محکومیت کیفری مؤثر.
 • عدم اعتیاد به مواد مخدر

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده:

 • الف- اصل شناسنامه به همراه یک‌سری کپی از تمام صفحات
  ب- اصل کارت ملی به همراه یک‌سری کپی پشت و رو
  ج- اصل کارت پایان خدمت به همراه یک سری کپی (ویژه آقایان)
  د- اصل مدرک تحصیلی به همراه یک سری کپی
  هـ- ۲ قطعه عکس
 • و- ارائه چک تضمین براساس مقررات شرکت

مزایا:

 • مکان مناسب جهت فعالیت
 • آموزشهای تخصصی
 • کسب درآمد عالی
 • صدور کارت اعتباری به محض واجد شرایط شدن
 • دریافت درمان تکمیلی به محض واجد شرایط شدن

علاقمداان و واجدین شرایط می توانند درخواست خود را برایمان ارسال کنند در اسرع وقت جهت مصاحبه تماس گرفته می شود .