• مریوان خیابان کشاورز پلاک16 بیمه ملت نمایندگی کد2168
  • melat2168@yahoo.com
  • 0834590800

استایل دو - پروژه ها

آینده فرزندان ایران زمین

 اولین هدف اساسی ما در شرکت بیمه ملت، نمایندگی ۲۱۶۸ مدریک ازغ این است که

حفاظت از دارایی ها شما

هدف دوم نمایندگی ۲۱۶۸ بیمه ملت فراهم آوردن امیت برای شما بابت سرمایه هاتان می

ارایه خدمات و پرداخت خسارت

هدف سوم نماینگی ۲۱۶۸ بیمه ملت این است که عالی ترین و سریعترین خدمات رسانی

ایجاد کسب و کار

هدف چهارم نمایندگی ۲۱۶۸ بیمه ملت ،ایجاد کسب و کار و فراهم آوردن شغل برای