• مریوان خیابان کشاورز پلاک16 بیمه ملت نمایندگی کد2168
  • melat2168@yahoo.com
  • 0834590800

ایجاد کسب و کار

ایجاد کسب و کار

هدف چهارم نمایندگی ۲۱۶۸ بیمه ملت ،ایجاد کسب و کار و فراهم آوردن شغل برای افراد علاقمند می باشد افرادی که واجد شرایط باشند و در مصاحبه ما پذیزفته شوند دروره های آموزشی رایگان برایشان برگزار می کنیم و آنها را در صنعت بیمه وارد بازار کار می نماییم .علاقمند می توانند با من تماس بگیرند.