• مریوان خیابان کشاورز پلاک16 بیمه ملت نمایندگی کد2168
  • melat2168@yahoo.com
  • 0834590800

سپتامبر 2019

بیمه زندگی و سرمایه گذاری

چرا باید این بیمه نامه را خرید کنیم:بیمه زندگی و سرمایه گذاری بیمه ملت بهترین و عالی

بیمه مسافرین خارج از کشور

تقریبا اکثریت کشورهای خارجی برای برای دادن  ویزا این بیمه نامه را اجبار کرده اند بیمه مسافرین

بیمه آتش سوزی

برای ساختن یک سرپناه و واحد مسکونی باید چند سال پس انداز کنی و چند صد میلیون