• مریوان خیابان کشاورز پلاک16 بیمه ملت نمایندگی کد2168
  • melat2168@yahoo.com
  • 0834590800

سپتامبر 2019

بیمه زندگی و سرمایه گذاری

چرا باید این بیمه نامه را خرید کنیم:بیمه زندگی و سرمایه گذاری بیمه ملت بهترین و عالی

بیمه مسافرین خارج از کشور

تقریبا اکثریت کشورهای خارجی برای برای دادن  ویزا این بیمه نامه را اجبار کرده اند بیمه مسافرین

بیمه مسئولیت

هر کدام از ما که مسئولیتی در قبال دیگران داریم مثل کارفرمایان(ساختمانی ،صنعتی و خدماتی و...) ،پزشکان،پیراپزشکان

بیمه بدنه اتومبیل

می دانید که باید چقدر تلاش کنید و پس انداز چندین ساله تان را باید بدهید که

بیمه آتش سوزی

برای ساختن یک سرپناه و واحد مسکونی باید چند سال پس انداز کنی و چند صد میلیون 

بیمه حودث انفرادی و خانواده

اگر کارگری،مهندسی،پزشکی،کشاورزی،دانشجویی و با هر شغل دیگری که داری می دانید که پرداخت هزینه ۳۰ هزار تومان