• مریوان خیابان کشاورز پلاک16 بیمه ملت نمایندگی کد2168
  • melat2168@yahoo.com
  • 0834590800

سپتامبر 2016

بیمه بدنه اتومبیل

می دانید که باید چقدر تلاش کنید و پس انداز چندین ساله تان را باید بدهید که

بیمه نامه ثالث اتومبیل

بیمه نامه ثالث همانطور که می دانید بیمه نامه ای اجباری می باشد و تمامی دارندگان خودرو

بیمه حودث انفرادی و خانواده

اگر کارگری،مهندسی،پزشکی،کشاورزی،دانشجویی و با هر شغل دیگری که داری می دانید که پرداخت هزینه ۳۰ هزار تومان